Gemeentenieuws

 • Oud-Beijerland

  Publiek weer welkom bij vergaderingen gemeenteraad

  OUUD-BEIJERLAND - Vanaf dinsdagavond 5 oktober is er weer beperkt publiek welkom in het gemeentehuis tijdens de raadsvergaderingen. Wilt u aanwezig zijn, dan willen we u vragen u van te voren aan te melden via griffie@gemeentehw.nl  De 1,5 meter afstand-regel is landelijk geen verplichting meer,....


  Lees verder...
 • Hoeksche Waard

  Tour door de Hoeksche Waard als impuls voor arbeidsmarkt

  HOEKSCHE WAARD - De gemeente en onderwijspartner ROC Da Vinci College maken zich hard voor onderwijs dat goed aansluit op de vraag van bedrijven en instellingen in de Hoeksche Waard. Op vrijdag 1 oktober bezochten wethouder Paul Boogaard (Economie) en Jan Lokker (bestuurslid Da Vinci College) daaro....


  Lees verder...
 • Hoeksche Waard

  Gemeente Hoeksche Waard krijgt jongerenraad en kinderburgemeester 

  HOEKSCHE WAARD - Kinderen en jongeren zijn van groot belang voor de Hoeksche Waard. Zij zijn onze toekomst. Gemeente Hoeksche Waard vindt het dan ook belangrijk om met hen in gesprek te gaan over hun wensen en behoeften voor de toekomst van de Hoeksche Waard. Daarom start de gemeente met Jong HW De....


  Lees verder...
 • Nieuw-Beijerland

  Dorpshuis de Swaensvoet na volledige renovatie weer geopend

  NIEUW-BEIJERLAND - Een langgekoesterde wens van inwoners, verenigingen en Gemeente Hoeksche Waard is in vervulling gegaan: Dorpshuis de Swaensvoet in Nieuw-Beijerland is na een volledige renovatie weer geopend. Wethouder Paul Boogaard mocht symbolisch de sleutel van het gebouw overdragen aan beheer....


  Lees verder...
 • Hoeksche Waard

  Mantelzorgagenda vastgesteld: centraal informatiepunt en praktische hulp voor mantelzorgers

  HOEKSCHE WAARD - Mantelzorger worden overkomt u. Door omstandigheden geeft u gedurende een langere periode dagelijks zorg en ondersteuning aan een naaste; een partner, kind, familielid of vriend. U bent van grote betekenis voor uw naaste en doet dat met liefde. Maar er wordt ook een steeds groter b....


  Lees verder...
 • Hoeksche Waard

  Denk mee over ontmoetingsplekken voor jongeren in jouw/uw dorp

  HOEKSCHE WAARD - Jongeren hebben de behoefte om samen te komen. Thuis, maar ook op andere plekken. Bijvoorbeeld in de buitenruimte. Het is ook voor hun ontwikkeling belangrijk dat ze elkaar ontmoeten. Gemeente Hoeksche Waard wil hen daar graag bij helpen. Zo’n ontmoetingsplek kan ondersteund word....


  Lees verder...
 • 's-Gravendeel

  COA opent noodopvang op locatie voormalig AZC in 's-Gravendeel

  'S-GRAVENDEEL - Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) opent een tijdelijke opvanglocatie op het terrein van het voormalige asielzoekerscentrum (AZC) in ’s-Gravendeel. Mede door de ervaringen met het opvangen van vluchtelingen in het verleden, zowel in ’s-Gravendeel als in Oud-Beijer....


  Lees verder...
 • Hoeksche Waard

  Voorstel afbouwen schoolzwemmen naar de raad

  HOEKSCHE WAARD - Het college legt een voorstel over gefaseerd afbouwen van het schoolzwemmen in de Hoeksche Waard voor aan de raad. Voor de herindeling werd in de voormalige gemeenten Binnenmaas en Cromstrijen schoolzwemmen aangeboden aan alle basisscholen, in de andere 3 voormalige gemeenten niet.....


  Lees verder...
 • Hoeksche Waard

  Nomineer een vrijwilliger

  HOEKSCHE WAARD - Op zaterdag 27 november gaan de wethouders Joanne Blaak-Van de Lagemaat, Paul Boogaard en Harry van Waveren langs vrijwilligersinitiatieven om ze namens Gemeente Hoeksche Waard in het zonnetje te zetten. De gemeente is op zoek naar bijzondere burgerinitiatieven die het afgelopen ja....


  Lees verder...
 • Hoeksche Waard

  Onderzoek koopgedrag Hoeksche Waard

  HOEKSCHE WAARD - Deze week gaat onderzoeksbureau I&O Research in de Hoeksche Waard van start met het Koopstromenonderzoek 2021. Willekeurig geselecteerde huishoudens ontvangen van provincie Zuid-Holland een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus om een online vragenlijst in te vullen. Dit onderz....


  Lees verder...
 • Hoeksche Waard

  Concept Transitievisie Warmte ter inzage en uitnodiging derde digitale informatiebijeenkomst op 6 september

  HOEKSCHE WAARD - We werken aan een klimaatneutrale Hoeksche Waard in 2050. Een duurzaam eiland dat klaar is voor de toekomst. Dit betekent dat wat wij doen geen negatief effect meer heeft op het klimaat. Om dit te bereiken, werken we vanuit het programmaplan Duurzaamheid aan verschillende trajecten....


  Lees verder...
 • Hoeksche Waard

  Betaaldatum uitkeringen verandert in de Hoeksche Waard

  HOEKSCHE WAARD - Vanaf oktober 2021 betaalt gemeente Hoeksche Waard de uitkeringen aan het einde van de maand uit in plaats van aan het begin van de volgende maand zoals nu het geval is. Eerder adviseerde de Adviesraad Sociaal Domein om de betaaldatum te wijzigen zodat deze beter aansluit op betali....


  Lees verder...
 • Hoeksche Waard

  Start heiwerkzaamheden Windpark Oude Maas

  HOOEKSCHE WAARDOp 24 augustus start de ontwikkelaar van het Windpark Oude Maas, gelegen aan weerszijden van de Heinenoordtunnel, met het heien voor de aanleg van de fundering van de 5 windturbines. Rond half oktober is naar verwachting het heien afgerond. Het bestemmingsplan en de vergunningen voor ....


  Lees verder...
 • Oud-Beijerland

  Bijzondere archeologische vondst bij het Oude Raadhuis

  OUD-BEIJERLAND - Bij archeologisch onderzoek tijdens het uitgraven van de bouwput voor de werkzaamheden van de verbouwing en aanbouw van het Oude Raadhuis in Oud-Beijerland is een bijzondere vondst gedaan. Archeologen vonden 6 graven uit einde van de 16e of 17e eeuw. Eén graf bleek bijna volledig i....


  Lees verder...
 • Hoeksche Waard

  Conceptvisie Wonen Welzijn Zorg (digitaal) ter inzage voor inwoners

  HOEKSCHE WAARD - Gemeente Hoeksche Waard heeft samen met inwoners, zorgpartijen en andere belanghebbenden een conceptvisie gemaakt over wonen, welzijn en zorg in 2030. In de conceptvisie staat onder andere hoe we inwoners zorg en ondersteuning kunnen bieden op zo’n manier dat ze zo lang mogelijk ....


  Lees verder...
 • Hoeksche Waard

  Help mee de Hoeksche Waardse Bomenlijst compleet te maken!

  HOEKSCHE WAARD - In de Hoeksche Waard staan veel bomen, waaronder behoorlijk wat bijzondere bomen. Bijvoorbeeld bomen met een monumentale status, cultuurhistorische waarde of bomen die beeldbepalend zijn voor een dorp. Om deze bomen extra te beschermen, gaat gemeente Hoeksche Waard een nieuwe Bomen....


  Lees verder...
 • Hoeksche Waard

  Op weg naar een klimaatneutrale Hoeksche Waard met vastgestelde uitvoeringsprogramma‘s duurzaamheid

  HOEKSCHE WAARD -De raad van gemeente Hoeksche Waard heeft donderdagavond 15 juli de uitvoeringsprogramma’s duurzaamheid, behorend bij het programmaplan Duurzaamheid, vastgesteld. Het afgelopen half jaar is, met samenwerkingspartners, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit de Ho....


  Lees verder...
 • Hoeksche Waard

  Startsein voor Foodlab Hoeksche Waard

  HOEKSCHE WAARD - Op donderdag 15 juli gaf wethouder Paul Boogaard samen met Henk Scheele en René de Zeeuw van Hoeksche Hoeve (de producent van Hoeksche Chips) het startsein voor Foodlab Hoeksche Waard. Het initiatief krijgt een fysieke plek in de nieuwbouw van Hoeksche Hoeve in ‘s-Gravendeel. Da....


  Lees verder...
 • Hoeksche Waard

  Meer tijd nodig voor voorkeursvariant Korteweg

  HOEKSCHE WAARD - Om de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van de Hoeksche Waard te verbeteren, bespraken gemeente Hoeksche Waard en waterschap Hollandse Delta een aantal schetsontwerpvarianten voor de Korteweg bij Zuid-Beijerland.Op dit moment zijn er nog 2 schetsontwerpvarianten over die nader....


  Lees verder...
 • Hoeksche Waard

  Samen aan de slag met een aanpak voor JongerenOntmoetingsPlaatsen

  HOEKSCHE WAARD - Jongeren hebben de behoefte om bij elkaar te komen. Gemeente Hoeksche Waard vindt het belangrijk om in deze behoefte aan ontmoeten te voorzien zodat dat jongeren een plek hebben waar ze elkaar, in de buitenruimte, kunnen ontmoeten. Zo’n JongerenOntmoetingsPlaats (JOP) moet dan we....


  Lees verder...
or
or

Uw zoekterm + enter