Ondernemersvereniging Hoeksche Waard

Postbus 1400
3260 AK Hoeksche Waard
secretariaat@o-hw.nl
06-28653068
https://www.o-hw.nl/

Over Voorzitter OHW

Ondernemersvereniging Hoeksche Waard zoekt een nieuwe voorzitter. De Ondernemersvereniging Hoeksche Waard (OHW) bouwt aan een nog beter ondernemersklimaat in het gebied Hoeksche Waard en treedt op als gesprekspartner naar de gemeente Hoeksche Waard en andere (overheids)instellingen en organisaties. Daarnaast stimuleert de vereniging onderling contact tussen de ongeveer 450 leden door het organiseren van diverse bijeenkomsten. Het dagelijkse bestuur bestaat uit negen bestuursleden. In het kader van statutaire vastgelegde continuïteit van onze vereniging zijn wij per heden op zoek naar vervanging van onze uittredende voorzitter:

                                                                              FUNCTIE: VOORZITTER (M/V)

Het profiel:

De voorzitter vervult een aansturende functie en zorgt voor een goede vertegenwoordiging van de vereniging al dan niet door anderen. De voorzitter is betrokken bij de organisatie en aanvoerder van het dagelijks bestuur (DB). De voorzitter zorgt voor een goede en correcte inbreng in de bestuursvergaderingen. Hij/zij zorgt voor een breed draagvlak van de organisatie bij ondernemers en bestuurders en maatschappelijk midddenveld in de regio. De voorzitter heeft sterke, aantoonbare affiniteit met ondernemerschap. De kandidaat-voorzitter zal in april tijdens de Algemene Ledenvergadering formeel worden voorgedragen aan de leden van de vereniging.

Taken:

• leiden van de algemene vergadering en de vergaderingen van het bestuur;

• leiden van het bestuur (initiatieven nemen, coördineren en doen uitvoeren van bestuurswerkzaamheden);

• vertegenwoordiging van de organisatie naar binnen en buiten;

• vertegenwoordigen van de OHW bij diverse vergaderingen en bijeenkomsten van politieke en maatschappelijke organisaties;

• aanwezigheid en vertegenwoordiging bij OHW-bijeenkomsten;

• verzorgen en bewaken van de ontwikkeling van de vereniging. jaarplanning.

 

Functie-eisen:

• leidinggevende capaciteiten;

• dienstverlenende instelling;

• organisatievermogen;

• bestuurlijke ervaring hebben;

• aantoonbare kennis van en affiniteit met het ondernemerschap;

• flexibele tijdsbesteding;

• woonachtig en werkzaam in de Hoeksche Waard.

 

Vaardigheden:

• vermogen om in teamverband te werken;

• goede contactuele eigenschappen;

• goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;

• enthousiasme kunnen overbrengen op anderen;

• hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden.

 
Tijdsbesteding:

Het inwerken in de functie van voorzitter kost in de opstartfase ongeveer een dag in de week.

Het bestuur vergadert ongeveer 8 maal per jaar in de namiddaguren (15.30-17.30 uur). De verwachte tijdsinvestering in de loop van de periode zal variëren. De functie is vrijwillig, doch niet vrijblijvend. Er zal een bestuurscontract opgesteld worden. Reacties kunnen uiterlijk 15 december a.s. naar secretariaat@o-hw.nl verstuurd worden.

 
U kunt de vacature nalezen op de site van Ondernemersvereniging Hoeksche Waard onder nieuws.


or
or

Uw zoekterm + enter